Bild på bröderna Åhman och deras far Sture

Kompetens, erfarenhet och nyfikenhet

Vårgårda Maskinservice AB grundades av Sture Åhman i november 1993. Sture hade då verkat inom branschen sedan tidigt 1960-tal – bland annat på Bygg Emgård, Byggbiten och Lambertsson. Fokus för VMS låg vid den tiden på reparationer och försäljning av byggmaskiner. 1998 anslöt Peter Åhman till verksamheten och samma år introducerades ett bredare utbud a försäljning. 2002 startade man uthyrningsverksamhet och 2005 anslöt Claes Åhman till verksamheten. Personalstyrkan har vuxit i takt med verksamheten och idag jobbar ett tiotal anställda på företaget.

Kunderna står huvudsakligen att finna inom bygg, industrisektorn och jordbruk i Västra Götalandsregionen – även om det finns kunder utspridda runt om i landet som nyttjar sig av VMS breda erbjudande och stora kunnande.

Sture finns fortfarande med i verksamheten som en viktig kugge, men nu är det sönerna Claes och Peter som äger och driver företaget.

Sedan november 2022 har man flyttat verksamheten till nya och bättre anpassade lokaler på Lindbladsvägen 8 i Vårgårda. Detta ger plats för bostadsområdet Fagrabo Ängar på den gamla adressen. Läs mer om projektet Fagrabo Ängar här.

Välkomna till Vårgårda Maskinservice!