Bild på bröderna Åhman och deras far Sture

Kompetens, erfarenhet och nyfikenhet

Vårgårda Maskinservice AB grundades av Sture Åhman i november 1993. Sture hade då verkat inom branschen sedan tidigt 1960-tal – bland annat på Bygg Emgård, Byggbiten och Lambertsson. Fokus för VMS låg vid den tiden på reparationer och försäljning av begagnade byggmaskiner. 1998 anslöt äldste sonen Peter till verksamheten och samma år introducerades försäljning av nya maskiner i erbjudandet. 2002 tillkom så uthyrningsverksamheten och ytterligare några år senare hoppar även yngste sonen Claes på tåget. Personalstyrkan växer i lagom takt och idag jobbar ett tiotal anställda på företaget.

Kunderna står huvudsakligen att finna inom bygg, industrisektorn och jordbruk i Västra Götalandsregionen – även om det finns kunder utspridda runt om i landet som nyttjar sig av VMS breda erbjudande och stora kunnande.

Pappa Sture finns fortfarande med i verksamheten som en viktig kugge, men nu är det sönerna Claes och Peter som äger och driver företaget.

För tillfället planerar man för en flytt av verksamheten till nya och bättre anpassade lokaler på kv Flygaren längs med E20 i Vårgårda. Detta för att ge plats för bostadsområdet Fagrabo Ängar på dagens befintliga plats. Ett projekt som för övrigt bröderna Åhman står bakom. Läs mer om projektet Fagrabo Ängar här.

Välkomna till Vårgårda Maskinservice!